Zeka Oyunlarının Faydaları


    Zekâ oyunları; öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayarak aklı açan bir öğrenme metodudur. Bu oyunlar, bilgiden ziyade var olan bilgiyi kullanmayı gerektiren oyunlardır. Zekâ oyunları, eğlenirken öğrenme ilkesine göre hazırlanmıştır. Böylece çocuklar, eğlenirken öğrenmiş olur. Bu oyunların çocukların bilişsel gelişiminde olumlu etkiler bırakarak bilgiyi kalıcı hale getirmiştir. Ayrıca zihinsel gelişimin etkili yollarından biri de oyunla öğrenmektir.

    Çocukların matematiksel başarılarını arttırmak için zekâ oyunları tercih edilebilir. Uzun yıllardır ezbere dayalı bir eğitim sistemine yer verildiği için sayısal ve sözel muhakeme ikinci planda kalıyordu. Zekâ oyunları ile soyut düşünmenin önü açılmış, bilginin daha kolay ve kalıcı yapılanması sağlanmıştır. Derslerde bu oyunlara yer verilmesi için öğretmenlerin bu konuda eğitim almış olması ve sınıfların bu oyunları oynamaya uygun hale getirilmesi gerekir.

    Zekâ oyunlarına vakit ayıran bireylerin analitik düşünme ve problem çözme becerileri daha gelişmiş oluyor. Bu bilgiye sahip öğrencilerin bulunduğu dersler de çeşitli materyaller ile işlenmiş oluyor. Böylece öğrencinin derse ilgisi, merakı artarken öğretmen de verimli bir şekilde ders anlatıyor.

Zekâ Oyunlarının Faydaları Nelerdir?

    Bu oyunlar, öğrencilerin potansiyellerinin fark edilmesine yardımcı olur. Ders başarı düşük olan öğrencilerin derse olan ilgi ve meraklarını arttırır. Ders başarısı artan bir öğrenci okulu severek olumlu bir öğrenme yılını da geçirmiş olur. Ayrıca bu sorular ile ilgilenen öğrencilerde yoğunlaşma süre ve derinliği artar, okuduğunu daha rahat ve hızlı anlar, pes etmeme becerisi gelişir, psikomotor becerileri gelişir. Zekâ oyunlarının bireye kazandırdığı en önemli verim ise yaratıcılığı geliştirir.

Zekâ Oyunlarının İçeriği

    Bu oyunların temelinde yer alan başarı kavramı akıl yürütmeye dayanır. Geçmişte öğrenilen bilgiler bu oyunların çözümüne katkı sağlamaz. Çünkü bu oyunlar ezbere dayalı olarak tasarlanmamıştır. Zekâ oyunlarının bu kadar eğlenceli olmasının sebebi de sürekli değişmesi ve zorluğunun giderek artmasıdır. Öğrencilerin hayatlarının her alanında karşılaştıkları problemlere başarılı çözüm önerileri bulmaları için zekâ oyunlarının temel mantığı ve yapısı kavratılmalıdır. 

zeka oyunları oyna

    Bu aşamada öğrencinin motivasyonu tam olmalıdır. Problemi anlamış ve çözüm önerisini seçmiş, yöntemini belirlemiş ve kontrol ederek genelleme yapmış olmalıdır.  Zekâ soruları da birlik ve beraberlik ile takım olmanın gücünü ortaya koymaktadır. Ayrıca bu oyunlar iletişimde önemli bir yere sahiptir. Çok ilginç bir şekilde zekâ soruları profesyonel şirketlerin eğitimlerinde takım çalışması ve ruhunu kazanmak için kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca bu oyunlar üst düzey bilgi ve birikimin evrensel yanını gösterir. Böylece evrensel bir dil oluşturmuş olur. Bu oyunlar öğrencilerin duyuşsal özelliklerini geliştirmek amacıyla da yararlanılabilir. Bu oyunlarda galibiyet veya mağlubiyetin zekânın göstergesi olmadığı üzerinde durularak öğrencilerin psikolojik olarak etkilenmemesi sağlanır. Öğrencilerin bu oyunları hobi olarak sevmeleri sağlanır. Zekâ oyunları genellikle öğrenciler tarafından korku ile yaklaşılır. Bu oyunların öğrenciler tarafından seçilmesi için yaşlarına uygun olan oyunun seçilmesi ve eğitimin ilkelerinden olan kolaydan zora ilkesinin öğretmenler tarafından benimsenmesi gerekir. Ayrıca zekâ oyunları öğrencide sadece zihinsel gelişim sağlamaz bunun yanı sıra psikomotor gelişime de katkıda bulunur. Bazı oyunlar ise bilgisayarda oynandığı için öncesinde öğrencilerin bilişim teknolojilerine ait ön bilgileri yoklanmalıdır.

    Herhangi bir ön hazırlık gerektirmeyen ve zihinsel becerileri hızlı biçimde geliştirme imkanı sunan MentalUP dijital zeka oyununu hemen deneyin

    Sonuç olarak zekâ oyunları bireyin sadece zihinsel gelişimine katkıda bulunmaz. Bireyin bilişsel becerilerinin çok yönlü gelişmesini sağlar. Bireyler zekâ oyunlarına da mesafeli olabilirler. Burada en önemli olanı ise bu mesafeyi en aza indirmektir. Zekâ oyunları iletişim becerilerini, sosyal ilişkileri bir bütün olarak geliştirir.

Yorumlar

Lütfen bizimle fikrinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumlarınız bizim için önemli.